Privacy Policy

Aesthetic Journey, gevestigd aan v.d. Spiegelstraat 82-94 in Goes, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: http://www.aj-personaltraining.nl v.d. Spiegelstraat 92 in Goes Nederland 

+31 6 22172399 

info@aj-personaltraining.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Aesthetic Journey verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij het surfen op onze website: 

IP-adres: wij maken gebruik van Google Analytics om ons klantgedrag te begrijpen. Hiervoor heb je toestemming gegeven bij het betreden van onze website. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij het plaatsen van jouw bestelling: 

Voor- en achternaam: deze hebben wij nodig zodat wij weten wie onze dienst heeft afgenomen. 

Geslacht: de hoeveelheid voeding die wij aan onze klanten adviseren is onder andere afhankelijk van je geslacht. 

Geboortedatum: de hoeveelheid voeding die wij aan onze klanten adviseren is onder andere afhankelijk van je leeftijd. 

Adresgegevens: wanneer jij kiest voor online coaching, of tussentijds wisselt van offline coaching naar online coaching, dan sturen wij jou een taille omtrekmeter toe. 

Telefoonnummer: hierop kunnen wij je bereiken wanneer wij je willen contacteren in het kader van onze dienstverlening. Zo zal jouw coach je via je telefoonnummer benaderen om een intakegesprek in te plannen en je gedurende het begeleidingstraject van adviezen te voorzien. 

E-mailadres: we gebruiken je emailadres zodat we je kunnen uitnodigen om een account aan te maken zodat je onze fitness app kunt gebruiken. Ook kunnen wij je op deze manier op de hoogte stellen van ontwikkelingen, nieuwe producten en andere nieuwtjes. Dat laatste doen wij alleen wanneer je hier expliciet toestemming voor gegeven hebt bij het plaatsen van je bestelling. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken gedurende het begeleidingsproces (dienstlevering): 

Antropometrische gegevens: als onderdeel van onze dienstverlening voeren wij antropometrische metingen uit of doe jij dit voor ons, zoals een vetpercentage meting, een weging en een taille-omtrekmeting. 

Lichaamsfoto’s: om het resultaat van onze dienst zichtbaar te kunnen meten kunnen wij foto’s maken van je lijf of deze aan je opvragen. Op deze foto’s wordt het gezicht ontzien om persoonsherkenning te voorkomen. Ook kunnen deze foto’s onherkenbaar 

voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Wij zullen echter geen foto’s van je nemen en/of openbaar maken zonder jouw expliciete toestemming! 

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel in de Aesthetic Journey Coaching App aan te maken, zowel in correspondentie en telefonisch. 

Gegevens over jouw activiteiten in de Aesthetic Journey Coaching App. 

Bankrekeningnummer: wanneer je voor je betaling gebruik maakt van automatische incasso dan zullen wij je vragen een machtiging te tekenen waarop je bankgegevens vermeld worden. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aj-personaltraining.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Aesthetic Journey verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende rechtsgronden: 

Wettelijke plicht

– Het versturen van een factuur die voldoet aan de wettelijke voorschriften. Wij hebben jouw personalia en adresgegevens nodig om een factuur op te stellen die voldoet aan de wettelijke verplichtingen. 

Overeenkomst

– Het afhandelen van jouw betaling. In ruil voor het door jou gekozen begeleidingspakket betaal je de vergoeding zoals deze is aangegeven op de website bij het desbetreffende pakket. Voor het succesvol laten uitvoeren van de betaling hebben we jouw personalia en bankgegevens nodig. 

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Hiermee kun je inloggen in onze app en deze heb je nodig om je progressie te loggen en trainingsplannen uit te kunnen voeren. 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening op te starten of uit te kunnen voeren. Zo sta je in contact met een van onze coaches via je mobiele telefoon om vragen te stellen en advies te ontvangen. 

– Om goederen en diensten op maat te kunnen maken en bij je af te leveren. 

– Aesthetic Journey analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 

Toestemming

– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten indien je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je order. 


Gevolgen van niet verstrekken 

Het is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk dat wij alle gegevens die onder de rechtsgronden ‘Overeenkomst’ en ‘Wettelijke plicht’ worden opgevraagd door jou worden aangeleverd. Wanneer je ervoor kiest om deze gegevens niet te verstrekken of ons opdraagt deze gegevens te verwijderen voordat de dienstverlening heeft aangevangen of is voltooid, dan heeft dit tot gevolg dat wij de dienstverlening niet naar behoren kunnen uitvoeren en derhalve niet aan u kunnen verkopen. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Aesthetic Journey neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aesthetic Journey) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Personalia, adresgegevens, telefoonnummer, antropometrische gegevens, foto’s, jouw activiteit in de app, bankrekeningnummer: 3 jaar na afloop van de dienstverlening in ons systeem en 7 jaar in onze boekhouding. Wij achten het mogelijk dat je binnen drie jaar nog eens terugkomt om een (aanvullende) dienst bij ons af te nemen. Heb je na drie jaar geen nieuwe dienst meer afgenomen, dan verwijderen we al je persoonsgegevens uit onze klantenadministratie. De wet schrijft echter een bewaarplicht van facturen van 7 jaar voor. Derhalve zullen wij de facturen die we jou verstuurd hebben gedurende deze periode bewaren. 

E-mailadres: wij volgen dezelfde bewaartermijn voor het e-mailadres als voor het personalia en adresgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Aesthetic Journey deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, maar met ‘verwerkers’ als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aesthetic Journey blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De AVG eist van verwerkingsverantwoordelijken dat zij uitsluitend een beroep op verwerkers doen die waarborgen dat zij passende ‘technische en organisatorische maatregelen’ treffen om de rechten van de betrokkenen te beschermen en om aan de verwerkingseisen van de AVG te voldoen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Aesthetic Journey gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Aesthetic Journey gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar 

behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar Privacy maatregelen: Aesthetic Journey heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Daarnaast hebben wij Google verboden bezoekersgegevens te delen en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten (zoals AdWords of Optimize) in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Aesthetic Journey zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Aesthetic Journey wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Aesthetic Journey neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aj-personaltraining.nl